Obwieszczenie znak: BŚ.6733.3.2023 z dnia 02 lutego 2024 r. zawiadamiające, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu, której działa pełnomocnik Pan Erwin Antoni Niewiarowski, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15 kV wraz z kontenerową stacją transformatorową SN/nN i elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV, na częściach działek nr 40/3, 41/1, 71, 73 położonych w obrębie ewidencyjnym Wojnowce, gmina Kuźnica

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kuźnica

Wytwarzający/odpowiadający: Krystian Zieziula

Data wytworzenia: 2024-02-03

Wprowadzający: Krystian Zieziula

Data modyfikacji: 2024-02-03

Opublikował: Krystian Zieziula

Data publikacji: 2024-02-03