Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w celu ponownego rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszczącą na działce o nr geod. 335/16 położonej w obrębie Kuścińce-Wołyńce, gm. Kuźnica.

Lista stron