Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


B.Ś. 7333 .2. 2012 Kuźnica dnia 31.07.2012r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w związku z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) obwieszcza się: o wszczętym postępowaniu z w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Kuźnicy przy ulicy Granicznej, Leśnej na działkach o nr geod. 637, 638, 666, 156

W związku z powyższym, można z w/w wnioskiem zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kuźnicy ul. Pl. Tysiąclecia PP 1 w terminie 14 dni tj. w dniach 31.07.2012r - 13.08 2012r.

Wójt Gminy Kuźnica

Kuźnica dnia 14.04.2009r

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KUŹNICA

W sprawie postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. 2000r nr 98 poz.

1071) oraz stosownie do art. 52, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z dnia 19.09.2003r) zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : polegającej na przebudowie mostu przez rzekę Łosośną k/m Kuźnica Białostocka na drodze krajowej nr 19 w km 2+480 na działkach o nr geod. 83;841 i 459 położonych w obrębie Chreptowce i Kuźnica powiat Sokółka.

Sprawa prowadzona z wniosku Gminy Kuźnica ul. PL-1000 Lecia PP 1 z uwagi na powyższe informujemy, że można zapoznać się z decyzją od dnia 21.04.2009r do dnia 07.05.2009r w Urzędzie Gminy w Kuźnicy ul. PL-1000 Lecia PP 1 pokój 21 w godzinach 8:00 - 15:00

Wójt Gminy Kuźnica

Lista stron