Obwieszczenie BŚ.7627.1.2015

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika.

Lista stron