Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Kuźnica informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie oczyszczalni ścieków znajdującej się na działce o nr geod. 940/2 położonej w obrębie Kuźnica, gm. Kuźnica.

Lista stron