Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Kuźnica informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepompowni ścieków znajdującej się na działce o nr geod. 842/21 położonej w obrębie Kuźnica, gm. Kuźnica.

Lista stron