Obwieszczenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wójt Gminy Kuźnica podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

Lista stron