Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Nr BŚ.6220.1.2016

Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Nr 6220.1.2016 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie przepompowni ścieków na działce o nr geod. 842/21 położonej w obrębie Kuźnica, gm. Kuźnica

Lista stron