Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wójt Gminy Kuźnica zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Lista stron