Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wójt Gminy Kuźnica zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ul.Grodzieńskiej i ul. Granicznej, m. Kuźnica, gm. Kuźnica.

Lista stron