Obwieszczenie o wydaniu decyzji i postanowienia

Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamia o wydaniu decyzji zatwierdzającej ,,Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Kuźnica (granica państwa) - Sokółka" oraz postanowienia o odmowie nadania ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

Lista stron