Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie

Wójt Gminy Kuźnica zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Lista stron