Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie

Wójt Gminy Kuźnica informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lista stron