Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. ,,Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Kuźnica (granica państwa) - Sokółka".

Lista stron