Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Kuźnica informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli drobiu na działce o nr geod. 335/16 położonej w obrębie Kuścińce-Wołyńce, gm. Kuźnica

Lista stron