Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepompowni znajdującej się na działce o nr geod. 842/11 położonej w obrębie Kuźnica, gm. Kuźnica.

Lista stron