Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie oczyszczalni ścieków znajdującej się na działce o nr geod. 940/2 położonej w obrębie Kuźnica, gm. Kuźnica.

Lista stron