Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli drobiu na działce o nr geod. 7, obręb Zajzdra, gmina Kuźnica.

Lista stron