Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Wojewoda Podlaski zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Lista stron