Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Nr BŚ.6220.2.2016

Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Nr 6220.2.2016 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie oczyszczalni ścieków na działce o nr geod 940/2 położonej w obrębie Kuźnica, gm. Kuźnica.

Lista stron