Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia nr BŚ.7627.2.2015

Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia nr BŚ.7627.2.2015 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli drobiu na działce o nr geod. 335/16 położonej w obrębie Kuścińce-Wołyńce, gm. Kuźnica

Lista stron