Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Kuźnica zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lista stron