Obwieszczenie znak: BŚ.6733.1.2024 z dnia 29 maja 2024 r. zawiadamiające o możliwości zapoznania się z aktami sprawy osobiście, przez przedstawiciela lub pełnomocnika, w przedmiocie prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica w im., której działa pełnomocnik Pan Karol Brodowski, ul. Zielona 9C, 19-400 Olecko w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem terenu na częściach działek nr 587/7, 576 i działce nr 587/3 położonych w Kuźnicy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów w sprawie oraz zgłoszonych żądań.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kuźnica

Wytwarzający/odpowiadający: Jakub Puciłowski

Data wytworzenia: 2024-06-03

Wprowadzający: Jakub Puciłowski

Data modyfikacji: 2024-06-03

Opublikował: Jakub Puciłowski

Data publikacji: 2024-06-03