Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.7.1.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. zawiadamiające, że na wniosek Wójta Gminy Kuźnica, ul. Plac 1000-lecia P. P. 1, 16-123 Kuźnica, zostało wszczęte postępowanie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 103690B ul. Kresowa, Nr 103695B ul. Sosnowa i Nr 103692B ul. Wschodnia w m. Kuźnica wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej" z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomosci.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kuźnica

Wytwarzający/odpowiadający: Krystian Zieziula

Data wytworzenia: 2024-02-03

Wprowadzający: Krystian Zieziula

Data modyfikacji: 2024-02-09

Opublikował: Krystian Zieziula

Data publikacji: 2024-02-03