Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.7.1.2024 z dnia 27 lutego 2024 r. zawiadamiające, że Starosta Sokólski na wniosek Wójta Gminy Kuźnica, ul. Plac 1000-lecia P. P. 1, 16-123 Kuźnica decyzją nr 3/24, znak OŚA-V.6740.7.1.2024 zezwolił na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 103690B ul. Kresowa, Nr 103695B ul. Sosnowa i Nr 103692B ul. Wschodnia w m. Kuźnica wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej" z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kuźnica

Wytwarzający/odpowiadający: Jakub Puciłowski

Data wytworzenia: 2024-02-29

Wprowadzający: Jakub Puciłowski

Data modyfikacji: 2024-02-29

Opublikował: Jakub Puciłowski

Data publikacji: 2024-02-29