Petycja w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów

Dotyczy Petycja w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów
Numer sprawy Or.152.13.2023
Data złożenia 2023-11-25
Podmiot wnoszący Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc - Efekt sp. z o. o.
Przebieg postępowania Rozpatrzona
Przewidywany termin 2024-01-19
Sposób załatwienia Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji Or.152.13.2023 z dnia 19 stycznia 2024 r.