Petycja w sprawie przygotowania JST do wprowadzenia Dyrektywy 2022-2025 dot. poziomu cyberbezpieczeństwa

Dotyczy Petycja w sprawie przygotowania JST do wprowadzenia Dyrektywy 2022-2025 dot. poziomu cyberbezpieczeństwa
Numer sprawy Or.152.9.2023
Data złożenia 2023-09-12
Podmiot wnoszący Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc - Efekt sp. z o. o.
Przebieg postępowania Rozpatrzona
Przewidywany termin 2023-11-10
Sposób załatwienia Pismo Or.152.9.2023 z dnia 10.11.2023 / Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji