Petycja w sprawie remontu drogi gminnej 1264B poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej

Dotyczy Petycja w sprawie remontu drogi gminnej 1264B poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej
Numer sprawy Or.152.3.2023
Data złożenia 2023-03-16
Podmiot wnoszący Katarzyna Siemieńczuk - Sołtys sołectwa Kruglany i Mariusz Korycki - Sołtys sołectwa Chreptowce
Przebieg postępowania Rozpatrzona
Przewidywany termin 2023-06-15
Sposób załatwienia Pismo odpowiedź na petycję Or.152.3.2023