Inicjatywa - Jawność i Transparentność - im więcej ofert tym uczciwsza konkurencja

Dotyczy Przydomowych oczyszczalni ścieków
Numer sprawy Or.152.3.2024
Data złożenia 2024-06-05
Podmiot wnoszący Osoba Prawna Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna, Prezes Zarządu – Adam Szulc
Przebieg postępowania Rozpatrzona
Przewidywany termin 2024-06-13
Sposób załatwienia Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji Or.152.3.2024 z dnia 13.06.2024