Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo

Dotyczy Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
Numer sprawy Or.152.4.2023
Data złożenia 2023-03-27
Podmiot wnoszący Teresa G. - Prezydent Elektorski RP
Przebieg postępowania Rozpatrzona
Przewidywany termin 2023-06-09
Sposób załatwienia Informacja o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia Or.152.4.2023