Petycja w sprawie w sprawie zatwierdzenia wniosku Suwerena ws. fuzji PKN ORLEN z PGNiG

Dotyczy Petycja w sprawie zatwierdzenia wniosku Suwerena ws. fuzji PKN ORLEN z PGNiG
Numer sprawy Or.152.12.2023
Data złożenia 2023-11-16
Podmiot wnoszący Teresa Garland, Prezydent Elektorski RP, ul. Żwirki i Wigury 13a, skr. pocztowa 88, 32-050 Skawina
Przebieg postępowania Rozpatrzona
Przewidywany termin 2023-12-19
Sposób załatwienia Pismo Or.152.12.2023 z dnia 19.12.2023 / Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji