Kontakt

Urząd Gminy Kuźnica
pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica
tel. 85 722 92 81, faks 85 722 92 80, sekretariat@kuznica.ug.gov.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek   7:00 – 15:00
 

 
Sekretariat
pokój numer 19 (I piętro), tel. 85 722 92 81
 
Wójt Gminy Kuźnica Paweł Mikłasz
pokój numer 20 (I piętro), tel. 85 722 92 81
 
Skarbnik Gminy Marta Tokarska
pokój numer 24 (I piętro), tel. 85 722 92 93
 
Sekretarz Gminy
pokój numer 18 (I piętro), tel. 85 722 92 87
 
Stanowisko ds. budownictwa, planowania przestrzennego i ochrony środowiska
Stanowisko ds. drogownictwa, rolnictwa, gospodarki komunalnej i gruntami
pokój numer 21 (I piętro), tel. 85 722 92 94
 
Stanowisko ds. obrony cywilnej i spraw wojskowych
Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
pokój numer 8 (parter), tel. 85 722 92 95

 
REFERAT FINANSOWY
 
KASA
Stanowisko ds. budżetowych (kasjer)
Stanowisko ds. ewidencji, windykacji i należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pokój numer 12 (parter), tel. 85 722 92 91
 
Stanowisko ds. płac, ubezpieczeń społecznych i socjalnych
pokój numer 24 (I piętro), tel. 85 722 92 93
 
Stanowisko ds. wymiaru podatków
Stanowisko ds. ewidencji, windykacji i należności podatkowych
pokój numer 23 (I piętro), tel. 85 722 92 92

Stanowisko ds. budżetowych (księgowość jednostek oświatowych)
Stanowisko ds. płac, ubezpieczeń społecznych i socjalnych (administracja jednostek oświatowych)
pokój numer 22 (I piętro), tel. 85 722 92 88

 
REFERAT ORGANIZACYJNY
 
Stanowisko ds. obsługi rady i informacji publicznej
pokój numer 16 (I piętro), tel. 85 722 92 90
 
Stanowisko ds. oświatowych
pokój numer 8 (parter), tel. 85 722 92 95
 
Stanowisko ds. kadr i działalności gospodarczej
pokój numer 22 (I piętro), tel. 85 722 92 88

Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi
pokój numer 16, tel. 85 722 92 90

Informatyk
pokój numer 11 (parter), tel. 85 722 92 89

Lista stron