Petycja Inicjatywa Jasność i Transparentność w wydatkowaniu pieniędzy Podatników - zadania własne gminy - Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Dotyczy Petycja Jawność i Transparentność w wydatkowaniu pieniędzy podatników- zadania własne gminy-Zmieniajmy Gminy na Lepsze
Numer sprawy Or.152.1.2024
Data złożenia 2024-03-08
Podmiot wnoszący Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu - Adam Szulc
Przebieg postępowania Rozpatrzona
Przewidywany termin 2024-05-09
Sposób załatwienia Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji Or.152.1.2024 z dnia 09.05.2024