Petycja w sprawie budowy sieci wodociągowej

Dotyczy Petycja w sprawie budowy sieci wodociągowej
Numer sprawy Or.152.2.2023
Data złożenia 2023-07-18
Podmiot wnoszący Mariusz Korycki - Sołtys sołectwa Chreptowce oraz mieszkaniec Leszek N.
Przebieg postępowania Rozpatrzona
Przewidywany termin 2023-06-09
Sposób załatwienia Pismo Or.152.2.2023 z dnia 17.04.2023 / Informacja o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji