Obwieszczenie znak: BI.ZUZ.1.4210.3.24.2.2023.JH z dn. 13 września 2023 r., zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie odcinków rowów wraz z przepustami pod zjazdami oraz przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi gminnej w związku z przebudową układu komunikacyjnego drogi gminnej o nr 103669B w m. Mieleszkowce Pawłowickie i Mieleszkowce Zalesiańskie gm. Kuźnica.

Lista stron