Petcyja

Przebieg postępowania: rozpatrzona odmownie

Przewidywany termin: 09.05.2022 r.

Sposób załatwienia: Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji BŚ.604.2.2022