Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: „Wykonanie logo projektu oraz dostawę materiałów promocyjnych i usług w zakresie promocji” w ramach realizacji projektu pn.: ,,Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy w obszarze transgranicznym” - oferty do dnia 18.05.2020 r.

Lista stron