Zapytanie ofertowe na „Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w zakresie promocji” w ramach realizacji projektu pn.: ,,Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy w obszarze transgranicznym” - oferty do 19.03.2021 r.

Lista stron