Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Kuźnica

Przedmiot zamówienia „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Kuźnica”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia DG.271.6.2022
Termin składania ofert 2022-04-14
ZamówieniaKategoria Roboty budowlane
Status Postępowania W trakcie
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych i proceduralnych: Krzysztof Kujawski i Krystian Zieziula tel. 85 722 92 94
Link do platformy https://kuznica.ezamawiajacy.pl

Lista stron