Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2015.