Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania i Finansów

Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania i Finansów za 2015 rok.