Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok