Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 26.02.2019 r.