Budżet

Informacja o wykonaniu budżetu za 2016 r.

Budżet gminy na 2004 rok

Budżet gminy na 2005 rok

Budżet gminy na 2006 rok

Budżet gminy na 2007 rok

Budżet gminy na 2009 rok

Budżet gminy na 2010 rok

Budżet gminy na 2011 rok

Informacja o wykonaniu budżetu za 2015 r.

Sprawozdania za 2010 rok - Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z

Sprawozdania za 2011 rok - Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z

Sprawozdania za 2012 rok - Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z

Sprawozdania za 2013 rok - Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z

Sprawozdania za 2014 rok - Rb-27S i Rb-28S

Sprawozdania za 2014 rok - Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z

Sprawozdania za IV kwartał 2014 rok

Sprawozdania za IV kwartał 2015 rok

Sprawozdania za I kwartał 2015 rok

Sprawozdanie za I kwartał 2016 rok

Sprawozdanie za II kwartał 2016 rok

Sprawozdanie za III kwartał 2016 rok

Sprawozdanie za IV kwartał 2016 rok

Sprawozdanie za I kwartał 2017 rok

Sprawozdanie za II kwartał 2017 rok

Sprawozdanie za III kwartał 2017 rok

Sprawozdanie za IV kwartał 2017 rok

Sprawozdanie za I kwartał 2018 rok

Sprawozdanie za II kwartał 2018 rok

Sprawozdanie za III kwartał 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Uchwała RIO (Budżet 2007)

Uchwała RIO (Budżet 2008)

Uchwała RIO (Budżet 2009)

Uchwała RIO (Budżet 2010)

Uchwała RIO (Budżet 2011)

Uchwała RIO (Budżet 2012)

Uchwała RIO (Budżet 2013)

Uchwała RIO (Budżet 2014)

Uchwała RIO (Budżet 2015)

Uchwała RIO (Budżet 2016)

Uchwała RIO (Budżet 2017)

Uchwała RIO (Budżet 2018)

Uchwała RIO (Budżet 2019)

Uchwała RIO (Budżet 2020)

Uchwała RIO (Budżet 2021)

Uchwała RIO (Budżet 2022)

Uchwała RIO (Budżet 2023)

Uchwała RIO (Budżet 2024)

Sprawozdania Finansowe