Uchwała RIO (Budżet 2018)

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kuźnica informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

Lista stron