„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kuźnica z nieruchomości zamieszkałych i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych”

Przedmiot zamówienia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kuźnica z nieruchomości zamieszkałych i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia BŚ.271.27.2021
Termin składania ofert 2021-10-11
ZamówieniaKategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych i proceduralnych: Krystian Zieziula i Mariola Witkowska, tel. 85 722 92 94
Link do platformy https://kuznica.ezamawiajacy.pl