Wybory ławników 2016-2019

Kadencja ławników sądów powszechnych na lata 2012-2015 upływa w dniu 31 grudnia 2015 roku. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku zwrócił się do Rady Gminy Kuźnica z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Sokółce - 2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych. Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.