Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.