Informacja

odnośnie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych wraz z drukiem.