Informacja dot. spisu wyborców

Wójt Gminy Kuźnica zawiadamia, że w dniu 6 maja 2019 r. został sporządzony spis wyborców uprawnionych do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
W związku z powyższym istnieje możliwość sprawdzenia przez wyborcę, czy został uwzględniony w tym spisie.
Spis wyborców udostępniany jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Kuźnica , pokój nr 5 – od dnia 7 maja 2019 r. do piątku 24 maja 2019 r., w godzinach 8.00 – 14.00.

Lista stron